Quan ly account MU SS4 SS6 www.GamethuVN.net MU Ha Noi

11-12/7: Khai trương trang đổi bạc thành thẻ điện thoại nhân dịp Viettel KM 50%

Menu cá nhân Chưa đăng ký Bảo vệ ACC
ĐĂNG KÝ ACCOUNT MUHN

Chú ý ghi nhớ các thông tin đăng ký để có thể lấy lại password !
Chơi hack, dupe item se bị khóa
Bad ID, bad character (tên xấu, tục tĩu) sẽ bị khóa
Tuyệt đối cấm các tên nhạy cảm liên quan đến chính trị
Tên account, nhân vật có ký tự đặc biệt sẽ dễ phát sinh lỗi thiệt hại cho bạn

Hỗ trợ tân thủ: Tặng 2000 bạc tương đương 200 ngàn VND cho các tài khoản đăng ký mới.
Bạc tặng sẽ được sử dụng để thuê đồ

Bình chọn
Ý kiến cho vùng đất Icarus về vấn đề PK và tốc độ quái xuất hiện (regen)

regen giảm, quái sẽ xuất hiện chậm và tốc độ cày level sẽ giảm xuống
PK được sẽ bị người khác giết, gây khó khăn cắm chuột
Icarus được PK, regen giữ nguyên
Icarus cấm PK, regen giảm 50%
Ý kiến khácTuyệt đối không đưa mã ưu tiên cho người khác: vì khi có mã ưu tiên, chúng sẽ ăn trộm toàn bộ acc của bạn                                                 Tài khoản đăng ký mới được tặng ngay 2000 bạc tương đương 200 ngàn VND.                                                 Đăng ký máy chơi cá nhân, Bảo vệ ACC hiệu quả, miễn phí, click vào đây