Acc: MU SS4 SS6 SS8 www.GamethuVN.net MU Ha Noi

8h ngày 1/7: Mở server Tân Thủ tháng 7. Mời bạn đăng ký tại đây

Menu cá nhân Chưa đăng ký
Bảo vệ ACC
ĐĂNG KÝ ACCOUNT MUHN

Chú ý ghi nhớ các thông tin đăng ký để có thể lấy lại password !
Chơi hack, dupe item se bị khóa
Bad ID, bad character (tên xấu, tục tĩu) sẽ bị khóa
Tuyệt đối cấm các tên nhạy cảm liên quan đến chính trị
Tên account, nhân vật có ký tự đặc biệt sẽ dễ phát sinh lỗi thiệt hại cho bạn

Hỗ trợ tân thủ: Tặng 2000 bạc tương đương 200 ngàn VND cho các tài khoản đăng ký mới.
Bạc tặng sẽ được sử dụng để thuê đồ

  
Bình chọn
Ý kiến bạn về việc hạn chế: 1 máy chơi được tối đa 3 acc? Mời bạn thảo luận tại đây
1. Đồng ý
2. Phản đối