Quan ly account MU SS4 SS6 SS8 www.GamethuVN.net MU Ha Noi

21/12: Sự kiện tăng gấp đôi exp luyện master skill
Chia sẻ cách kiếm bạc dành cho những bạn thiếu tiền nhưng có thời gian. Mời bạn click vào đây để xem chi tiết

Menu cá nhân Chưa đăng ký Bảo vệ ACC
ĐĂNG KÝ ACCOUNT MUHN

Chú ý ghi nhớ các thông tin đăng ký để có thể lấy lại password !
Chơi hack, dupe item se bị khóa
Bad ID, bad character (tên xấu, tục tĩu) sẽ bị khóa
Tuyệt đối cấm các tên nhạy cảm liên quan đến chính trị
Tên account, nhân vật có ký tự đặc biệt sẽ dễ phát sinh lỗi thiệt hại cho bạn

Hỗ trợ tân thủ: Tặng 2000 bạc tương đương 200 ngàn VND cho các tài khoản đăng ký mới.
Bạc tặng sẽ được sử dụng để thuê đồ

  
Bình chọn
Tình trạng kết nối mạng chơi MUHN của bạn thế nào ?
Tốt, ngày dis tối đa 1 lần
Tạm được, ngày dis 2-3 lần
Kém, mất mạng dis liên tục


Tuyệt đối không đưa mã ưu tiên cho người khác: vì khi có mã ưu tiên, chúng sẽ ăn trộm toàn bộ acc của bạn                                                 Tài khoản đăng ký mới được tặng ngay 2000 bạc tương đương 200 ngàn VND.                                                 Đăng ký máy chơi cá nhân, Bảo vệ ACC hiệu quả, miễn phí, click vào đây