Acc: MU SS4 SS6 SS8 www.GamethuVN.net MU Ha Noi

25/1: Săn đồ thần tại Land of Trials đã được mở với vô số quái vật khủng bố, hãy đến thành LorenDeep, vị trí 135x100 để chứng tỏ sự can đảm của bạn. Mời bạn click vào đây để biết chi tiết.
Menu cá nhân Chưa đăng ký Bảo vệ ACC
ĐĂNG KÝ ACCOUNT MUHN

Chú ý ghi nhớ các thông tin đăng ký để có thể lấy lại password !
Chơi hack, dupe item se bị khóa
Bad ID, bad character (tên xấu, tục tĩu) sẽ bị khóa
Tuyệt đối cấm các tên nhạy cảm liên quan đến chính trị
Tên account, nhân vật có ký tự đặc biệt sẽ dễ phát sinh lỗi thiệt hại cho bạn

Hỗ trợ tân thủ: Tặng 2000 bạc tương đương 200 ngàn VND cho các tài khoản đăng ký mới.
Bạc tặng sẽ được sử dụng để thuê đồ

  
Bình chọn
Tình trạng kết nối mạng chơi MUHN của bạn thế nào ?
Tốt, ngày dis tối đa 1 lần
Tạm được, ngày dis 2-3 lần
Kém, mất mạng dis liên tục